Vďaka za duchovnú a materiálnu pomoc

09Priatelia,

ďakujem Vám za duchovnú a materiálnu pomoc pre našu farnosť. Viacerí ste sa informovali, ako by ste na diaľku  mohli prispieť milodarom pre  farnosť Čataj a filiálku Veľký Grob.

Dávam Vám  k dispozícii čísla účtov:

  • farnosť ČATAJ IBAN: SK 93 0900 0000 0001 8617 2854
  • filiálka Veľký Grob IBAN: SK21 0900 0000 0051 7686 3144

S úprimnou vďakou

Ján Sucháň, správca farnosti

Farnosť a jej kňazi od roku 1561 doteraz

Farnosť a jej kňazi od roku 1561 doteraz.

Prvých kňazov, ktorí pôsobili v Čataji poznáme až podľa vizitácie z roku 1561. V nej sa spomína Ambrusius /Ambrosius/ a o rok neskôr sa uvádza farár Emericius, ktorý je zapísaný ako plebanus Chatay. Vo vizitácii v roku 1634 sa píše, že v Čataji našiel vizitátor nemeckého katolíckeho plebána, ktorého meno sa ale neuvádza. Pôsobenie Ďalších kňazov čatajskej farnosti je známe až od druhej polovice 17. storočia.

Pokračovať v čítaní: Farnosť a jej kňazi od roku 1561 doteraz