Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Čataj
Hlavná 110
900 83 Čataj

IČO: 34013512
DIČ: 2021473443

e-mail:
cataj@fara.sk

č. telefónu: 033 / 6450 120

Právna forma:
721 Cirkevná organizácia

Odvetvie ekonomickej činnosti – hlavná činnosť (OKEČ):
91310 Činnosť cirkevných organizácií

Ján SUCHÁŇ, správca farnosti