Ježišové podobenstvá

Spolu s modernou slobodnou demokratickou spoločnosťou, zrodili sa zároveň rôzne radikálne postoje. V súvislosti s modernou spoločnosťou sa veľa hovorí o terorizme v spojení s náboženstvami o fundamentalizme. A nie sú to len nejaké okrajové javy. Nie sú to len produkty nejakých nevyrovnaných nespokojných jednotlivcov. Sú to silné hnutia, s ktorými sa moderná spoločnosť musí vážne zaoberať, poctivo vyrovnávať.

Pokračovať v čítaní: Ježišové podobenstvá

Dobrý pastier

Priatelia!
Ježiš z Nazareta, kedysi na začiatku hovoril úplne ľudovou rečou, aramejsky, nie hebrejsky. Nemal vysoké školy. Mal však hlboké poznanie srdca. Jeho obrazy sú dodnes veľmi silné, a ak si ich zachovávame v pôvodnej podobe, hoci sa medzitým už spoločnosť zmenila a aj náš život sa veľmi zmenil, ony nám majú stále čo povedať.

Pokračovať v čítaní: Dobrý pastier

Poďte, už je všetko pripravené

My ľudia sa stretávame z rozličných dôvodov. Spolu dnes predovšetkým pracujeme. V práci trávime najviac času.
Potom sa schádzame pri športe, pri spoločnej zábave.
Ale sú ešte aj iné a hlbšie stretnutia. V rodine okolo spoločného stola.
Priatelia v spoločnom rozhovore, ale občas sa stretáme ešte inak. Mladí vravia, že idú niečo osláviť.

Pokračovať v čítaní: Poďte, už je všetko pripravené