Pozývame Vás na kultúrno – duchovný program

„Chváľte Pána v jeho svätyni…
Chváľte ho harfou a citarou…
Chváľte ho bubnom a tancom…
Chváľte ho lírou a flautou…
A všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.“

Pozvánka

Pozývame Vás na kultúrno – duchovný program
v nedeľu 2. decembra 2012 o 18:00 hod.
v kostole svätej Margity v Čataji

účinkujú:

Anna Javorková
Peter Hurajt, moderátor
Laci Strike so svojou tanečnou skupinou Street Dance Academy
členovia ARTMUSICORCHESTRA
Ján Sucháň

Na záver programu sa uskutoční prezentácia novej knižky:
SLOVÁ PARALELY PARADOXY

Tešíme sa na stretnutie s Vami.