Vďaka za duchovnú a materiálnu pomoc

09Priatelia,

ďakujem Vám za duchovnú a materiálnu pomoc pre našu farnosť. Viacerí ste sa informovali, ako by ste na diaľku  mohli prispieť milodarom pre  farnosť Čataj a filiálku Veľký Grob.

Dávam Vám  k dispozícii čísla účtov:

  • farnosť ČATAJ IBAN: SK 93 0900 0000 0001 8617 2854
  • filiálka Veľký Grob IBAN: SK21 0900 0000 0051 7686 3144

S úprimnou vďakou

Ján Sucháň, správca farnosti