Kňazi pochádzajúci z Čataja

„Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Poď aj ty do mojej vinice!“

Tieto Kristove slová zachytil vnímavý sluch aj tunajších mladíkov, ktorí sa rozhodli ísť do vinice Pánovej. Tento kostol bol svedkom aj dojímavej a povzbudzujúcej slávnosti, keď ako novokňazi – tunajší rodáci – slúžili v ňom svoju prvú – primičnú omšu.

Boli to títo:
Albert Stach – syn správcu školy v Čataji
Primičnú sv. omšu mal v Čataji 29.6.1940. Účinkoval na viacerých miestach. Zomrel a pochovaný je v Pezinku.

Marián Peško, OFM – františkán. Narodený 7.4.1912 v Čataji, za kňaza vysvätený 16.6.1940. Účinkoval: r. 1940 v Hlohovci – kaplán, r. 1941 v Okoličnom – správca fary, r. 1942 v Durštíne – Poľsko, r. 1045 v Okoličnom – správca fary, r. 1947 v Prešove –kaplán, r. 1050 vo Fiľakove – kaplán.

Vladimír Kotes – narodený 5.4.1946 v Čataji, na kňaza vysvätený 10.6.1973. Účinkoval: r.1973 v Šuranoch – kaplán, r. 1976 v Nových Zámkoch – kaplán, r. 1977 v Zlatých Moravciach – kaplán, v Borskom Mikuláši – správca fary, v Modre –správca fary.

Kol.: Čataj 750, vyd. Ing. Mikuláš Lupták, Kežmarok 1994