Z histórie čatajského kostola

Kostol bol postavený a požehnaný v roku 1845 a zasvätený sv. Margite, ktorej sviatok bol 13. júla.

Kostol je postavený v klasicistickom slohu prestavbou pôvodného barokového kostola. Jednoloďový priestor má mohutné centrálne presbytérium. Do lode zaklenutej klenbami je vtiahnutá veža. Do presbytéria je vložená zákristia, a jej steny vytvárajú zároveň architektúru hlavného oltára. Nad hlavným oltárom sa dvíha 15 m vysoká kopula. Takú istú výšku má aj veža.

Interiér kostola je zaujímavý hlavným oltárom v neskoroklasicistickom slohu, ktorý je ukončený výjavom kalvárie P. Márie a sv. Jána apoštola. Zaujímavo bola riešená empírová spovedelnica z druhej štvrtiny 19. storočia a krstiteľnica. Obe sú umiestnené vo výklenku končiaceho sanktuária a nad nimi sú postavy dvoch svätcov – sv. Petra a sv. Jána Krstiteľa z 19. storočia. Drevenú neskorobarokovú kazateľnicu z druhej polovici 19. storočia drží anjel. Lavice kostola sú pôvodné.

Organ zakúpili z kostola v Drahovciach v 30. rokoch 20. storočia. V roku 1992 bol opravený.

Poslednú generálnu opravu kostola urobil v roku 1965 páter Justin František Hrčka, OFM, vtedajší správca farnosti.

V roku 1991 bol interiér kostola vymaľovaný, bol opravený luster, lavice a uskutočnila sa rekonštrukcia elektrifikácie a plynofikácie kostola.