Farnosť a jej kňazi od roku 1561 doteraz

Farnosť a jej kňazi od roku 1561 doteraz.

Prvých kňazov, ktorí pôsobili v Čataji poznáme až podľa vizitácie z roku 1561. V nej sa spomína Ambrusius /Ambrosius/ a o rok neskôr sa uvádza farár Emericius, ktorý je zapísaný ako plebanus Chatay. Vo vizitácii v roku 1634 sa píše, že v Čataji našiel vizitátor nemeckého katolíckeho plebána, ktorého meno sa ale neuvádza. Pôsobenie Ďalších kňazov čatajskej farnosti je známe až od druhej polovice 17. storočia.

Pokračovať v čítaní: Farnosť a jej kňazi od roku 1561 doteraz