Farské oznamy 19.02.2017

Siedma nedeľa v Cezročnom období

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - Katedra sv. Petra, apoštola
Štvrtok - sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
Piatok  - 
Sobota  - 
Nedeľa  - Ôsma nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 20.02.2017 do 26.02.2017

Pondelok - 17:00 za † členov rodiny Ralbovskej a Konečnej (Čataj)
Streda  - 16:00 za † Lýdia a Ľudovít Klenovičoví (V.Grob)
Štvrtok - 07:30 za Božiu pomoc pre vnúčatá (Čataj)
Piatok  - 17:00 za † rodičov Brestičových, dcéru Máriu, zaťa Pavla a vnuka Karola (Čataj)
Sobota  - 17:00 na poďakovanie, zdravie a Božiu pomoc z príležitosti 60 rokov spoločného života manželov Ľudmily a Jozefa Vidovičoví (Čataj)
Nedeľa  - 09:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (V.Grob) 
      10:30 za † Michala (Čataj)

Farské oznamy 13.02.2017

Šiesta nedeľa v Cezročnom období

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - 
Štvrtok - 
Piatok  - 
Sobota  - 
Nedeľa  - Siedma nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 13.02.2017 do 19.02.2017

Pondelok - 17:00 za † Antona (Čataj)
Utorok  - 
Streda  - 16:00 za † Zlatica a Adolf Barinoví (V.Grob)
Štvrtok - 17:00 za † Ignác Chvostík a rodičia z oboch strán (Čataj)
Piatok  - 07:30 za † Štefana (Čataj)
Sobota  - 17:00 za Božiu pomoc pre rodičov Emíliu a Rudolfa (Čataj) 
Nedeľa  - 09:00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu (V.Grob)
     - 10:30 na úmysel (Čataj)

Farnosť a jej kňazi od roku 1561 doteraz

Farnosť a jej kňazi od roku 1561 doteraz.

Prvých kňazov, ktorí pôsobili v Čataji poznáme až podľa vizitácie z roku 1561. V nej sa spomína Ambrusius /Ambrosius/ a o rok neskôr sa uvádza farár Emericius, ktorý je zapísaný ako plebanus Chatay. Vo vizitácii v roku 1634 sa píše, že v Čataji našiel vizitátor nemeckého katolíckeho plebána, ktorého meno sa ale neuvádza. Pôsobenie Ďalších kňazov čatajskej farnosti je známe až od druhej polovice 17. storočia.

Pokračovať v čítaní: Farnosť a jej kňazi od roku 1561 doteraz