Farské oznamy 26.03.2017

Prvá pôstna nedeľa

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - 
Štvrtok - 
Piatok  - 
Sobota  - 
Nedeľa  - Piata pôstna nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 27.03.2017 do 02.04.2017

Pondelok 17:00   za † rodičia Kotesoví a Benkovskí (Čataj)
Utorok
Streda 17:00  na úmysel (Veľký Grob)
Štvrtok 07:30  za zdravie a Božiu pomoc prerodinu (Čataj)
Piatok 17:00 za † František Kotes a syn Stanislav (Čataj)
Sobota 17:00  za † Richard Benkovský a rodičia z oboch strán (Čataj)
Nedeľa 09:00  za † Ladislav Hrabinský (V. Grob)
10:30  na poďakovanie a Božie požehnanie (Čataj)

Farské oznamy 19.03.2017

Tretia pôstna nedeľa

Pondelok - sv, Jozefa, ženícha Panny Márie
Utorok  - 
Streda  - 
Štvrtok - 
Piatok  - 
Sobota  - Zvestovanie Pána
Nedeľa  - Štvrtá pôstna nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 20.03.2017 do 26.03.2017

Pondelok 17:00 za Božiu pomoc a dôveru pre Máriu (Čataj)
Streda 17:00 za zdravie a Božiu pomoc pre babku a rodinu Baničovú (Čataj)
Štvrtok 07:30 za Božiu pomoc pre ťažko chorú Evku (Čataj)
Piatok 17:00 za † Mária a František Szikhártoví (V. Grob)
Sobota 17:00 za † Terézia Kafúnová (Čataj)
Nedeľa 09:00 za † Mária a Rudolf Čuperkoví (V. Grob)
10:30 za † rodičov Bachratých a Štellárových (Čataj)

Farské oznamy 12.03.2017

Prvá pôstna nedeľa

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - 
Štvrtok - 
Piatok  - 
Sobota  - 
Nedeľa  - Tretia pôstna nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 13.03.2017 do 19.03.2017

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok 16:00  za † Oto Masaj (V. Grob)
Piatok 17:00 za † rodičov Matilda, Jozef a vnuk Mário (Čataj)
Sobota 17:00 za † členov z rodiny Vrbovej a Farkašovej (Čataj)
Nedeľa 09:00  za † Martin Valček (V. Grob)
10:30  za † Jozef Pravda, rodičia a súrodenci  (Čataj)

Farské oznamy 05.03.2017

Prvá pôstna nedeľa

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - 
Štvrtok - 
Piatok  - Výročie posviacky Katedrálneho chrámu
Sobota  - 
Nedeľa  - Druhá pôstna nedeľa

Sv. omše od 06.03.2017 do 12.03.2017

Pondelok 17:00 za † Mária Šustová a súrodenci (Čataj)
Utorok 07:30 na poďakovanie a Božiu pomoc pre Mareka z príležitosti životného jubilea (Čataj)
Streda 16:00 za † z rodiny Fialovej a Mešťanovej (V.Grob)
Štvrtok
Piatok 17:00 za † Ľudovít Jankovič a rodičia z oboch strán (Čataj)
Sobota 17:00 za † Kamil a rodičia z oboch strán (Čataj)
Nedeľa 09:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (V. Grob)
10:30 za † Anna a Jozef Šenkárikoví (Čataj)

Farské oznamy 26.2.2017

8. nedeľa v Cezročnom období

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - Popolcová streda
Štvrtok - 
Piatok  - Prvý piatok v mesiaci
Sobota  - 
Nedeľa  - Prvá pôstna nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 27.02.2017 do 05.03.2017

Pondelok 17:00 za † manžela Jána a syna Mariána (Čataj)
Utorok
Streda 16:00 za † rodičov Achbergerových a Feješových a synov (V.Grob)
17:00 za † otca Emila a syna Ľuboša (Čataj)
Štvrtok 17:00 za † Mária a František a dcéra Anna (Čataj)
Piatok 07:30 za ruženčiarov (Čataj)
16:00 za ruženčiarov (V. Grob)
Sobota
Nedeľa 09:00 za † Alžbeta Fialová (V. Grob)
10:30 za † Ignác Chvostík a Mária Šustová (Čataj)

Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na charitu

Farské oznamy 19.02.2017

Siedma nedeľa v Cezročnom období

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - Katedra sv. Petra, apoštola
Štvrtok - sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
Piatok  - 
Sobota  - 
Nedeľa  - Ôsma nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 20.02.2017 do 26.02.2017

Pondelok - 17:00 za † členov rodiny Ralbovskej a Konečnej (Čataj)
Streda  - 16:00 za † Lýdia a Ľudovít Klenovičoví (V.Grob)
Štvrtok - 07:30 za Božiu pomoc pre vnúčatá (Čataj)
Piatok  - 17:00 za † rodičov Brestičových, dcéru Máriu, zaťa Pavla a vnuka Karola (Čataj)
Sobota  - 17:00 na poďakovanie, zdravie a Božiu pomoc z príležitosti 60 rokov spoločného života manželov Ľudmily a Jozefa Vidovičoví (Čataj)
Nedeľa  - 09:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (V.Grob) 
      10:30 za † Michala (Čataj)

Farské oznamy 13.02.2017

Šiesta nedeľa v Cezročnom období

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - 
Štvrtok - 
Piatok  - 
Sobota  - 
Nedeľa  - Siedma nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 13.02.2017 do 19.02.2017

Pondelok - 17:00 za † Antona (Čataj)
Utorok  - 
Streda  - 16:00 za † Zlatica a Adolf Barinoví (V.Grob)
Štvrtok - 17:00 za † Ignác Chvostík a rodičia z oboch strán (Čataj)
Piatok  - 07:30 za † Štefana (Čataj)
Sobota  - 17:00 za Božiu pomoc pre rodičov Emíliu a Rudolfa (Čataj) 
Nedeľa  - 09:00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu (V.Grob)
     - 10:30 na úmysel (Čataj)