Farské oznamy 13.02.2017

Šiesta nedeľa v Cezročnom období

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - 
Štvrtok - 
Piatok  - 
Sobota  - 
Nedeľa  - Siedma nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 13.02.2017 do 19.02.2017

Pondelok - 17:00 za † Antona (Čataj)
Utorok  - 
Streda  - 16:00 za † Zlatica a Adolf Barinoví (V.Grob)
Štvrtok - 17:00 za † Ignác Chvostík a rodičia z oboch strán (Čataj)
Piatok  - 07:30 za † Štefana (Čataj)
Sobota  - 17:00 za Božiu pomoc pre rodičov Emíliu a Rudolfa (Čataj) 
Nedeľa  - 09:00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu (V.Grob)
     - 10:30 na úmysel (Čataj)