Farské oznamy 09.04.2017

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - 
Štvrtok - Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok  - Veľký piatok - Slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota  - Biela sobota - Veľkonočná vigília
Nedeľa  - Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Sv. omše od 10.04.2017 do 16.04.2017

Pondelok 07:30  za † Antona (Čataj)
Streda 07:30  za nenarod. Samka (V. Grob)
Štvrtok 16:30  za Božiu pomoc a ochranu pre Ľubomíra (V. Grob)
17:30  za †  Anton Peško (Čataj)
Piatok 15:00 Obrady Veľkého piatku (Čataj)
Sobota 19:00  za všetkých ľudí (Čataj)
Nedeľa 09:00  za † rodičov Margitu a Františka a Celestínu a Jozefa (V. Grob)
10:30  za † Anton Srholec (Čataj)

Utorok o 9,00 upratovanie kostola Čataj

Na budúcu nedeľu sa uskutoční tradičná Veľkonočná zbierka

Farské oznamy 02.04.2017

5. pôstna nedeľa

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - 
Štvrtok - 
Piatok  - 
Sobota  - 
Nedeľa  - Kvetná nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 03.04.2017 do 09.04.2017

Pondelok 17:00  za † Imrich Šalkovič (Čataj)
Utorok 07:30  za † Jozefa (Čataj)
Streda 17:00  na poďakovanie a Božiu pomoc pre Juraja a Dominika (V. Grob)
Štvrtok 07:30  za † otca Rudolfa (Čataj)
Piatok 07:30  za ruženčiarov (V. Grob)
17:00  za ruženčiarov (Čataj)
Nedeľa 09:00  za † Alexander Marculinec a rodičia z oboch strán (V. Grob)
10:30  za † Irenu, Františka, dcéru Irenu a rodičov z oboch strán (Čataj)

Veľkonočná spoveď: Vo štvrtok, 6.apríla 2017
V. Grob : 16:00 – 16:45 hod
Čataj: 17:00 – 18:00 hod

Farské oznamy 26.03.2017

4. pôstna nedeľa

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - 
Štvrtok - 
Piatok  - 
Sobota  - 
Nedeľa  - Piata pôstna nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 27.03.2017 do 02.04.2017

Pondelok 17:00   za † rodičia Kotesoví a Benkovskí (Čataj)
Utorok
Streda 17:00  na úmysel (Veľký Grob)
Štvrtok 07:30  za zdravie a Božiu pomoc prerodinu (Čataj)
Piatok 17:00 za † František Kotes a syn Stanislav (Čataj)
Sobota 17:00  za † Richard Benkovský a rodičia z oboch strán (Čataj)
Nedeľa 09:00  za † Ladislav Hrabinský (V. Grob)
10:30

17:00

 na poďakovanie a Božie požehnanie (Čataj)

Krížová cesta, inscenácia ml. z Trnavy

Farské oznamy 19.03.2017

3. pôstna nedeľa

Pondelok - sv, Jozefa, ženícha Panny Márie
Utorok  - 
Streda  - 
Štvrtok - 
Piatok  - 
Sobota  - Zvestovanie Pána
Nedeľa  - Štvrtá pôstna nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 20.03.2017 do 26.03.2017

Pondelok 17:00 za Božiu pomoc a dôveru pre Máriu (Čataj)
Streda 17:00 za zdravie a Božiu pomoc pre babku a rodinu Baničovú (Čataj)
Štvrtok 07:30 za Božiu pomoc pre ťažko chorú Evku (Čataj)
Piatok 17:00 za † Mária a František Szikhártoví (V. Grob)
Sobota 17:00 za † Terézia Kafúnová (Čataj)
Nedeľa 09:00 za † Mária a Rudolf Čuperkoví (V. Grob)
10:30 za † rodičov Bachratých a Štellárových (Čataj)

Farské oznamy 12.03.2017

2. pôstna nedeľa

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - 
Štvrtok - 
Piatok  - 
Sobota  - 
Nedeľa  - Tretia pôstna nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 13.03.2017 do 19.03.2017

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok 16:00  za † Oto Masaj (V. Grob)
Piatok 17:00 za † rodičov Matilda, Jozef a vnuk Mário (Čataj)
Sobota 17:00 za † členov z rodiny Vrbovej a Farkašovej (Čataj)
Nedeľa 09:00  za † Martin Valček (V. Grob)
10:30  za † Jozef Pravda, rodičia a súrodenci  (Čataj)

Farské oznamy 05.03.2017

1. pôstna nedeľa

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - 
Štvrtok - 
Piatok  - Výročie posviacky Katedrálneho chrámu
Sobota  - 
Nedeľa  - Druhá pôstna nedeľa

Sv. omše od 06.03.2017 do 12.03.2017

Pondelok 17:00 za † Mária Šustová a súrodenci (Čataj)
Utorok 07:30 na poďakovanie a Božiu pomoc pre Mareka z príležitosti životného jubilea (Čataj)
Streda 16:00 za † z rodiny Fialovej a Mešťanovej (V.Grob)
Štvrtok
Piatok 17:00 za † Ľudovít Jankovič a rodičia z oboch strán (Čataj)
Sobota 17:00 za † Kamil a rodičia z oboch strán (Čataj)
Nedeľa 09:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (V. Grob)
10:30 za † Anna a Jozef Šenkárikoví (Čataj)

Farské oznamy 26.2.2017

8. nedeľa v Cezročnom období

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - Popolcová streda
Štvrtok - 
Piatok  - Prvý piatok v mesiaci
Sobota  - 
Nedeľa  - Prvá pôstna nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 27.02.2017 do 05.03.2017

Pondelok 17:00 za † manžela Jána a syna Mariána (Čataj)
Utorok
Streda 16:00 za † rodičov Achbergerových a Feješových a synov (V.Grob)
17:00 za † otca Emila a syna Ľuboša (Čataj)
Štvrtok 17:00 za † Mária a František a dcéra Anna (Čataj)
Piatok 07:30 za ruženčiarov (Čataj)
16:00 za ruženčiarov (V. Grob)
Sobota
Nedeľa 09:00 za † Alžbeta Fialová (V. Grob)
10:30 za † Ignác Chvostík a Mária Šustová (Čataj)

Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na charitu