Farské oznamy 09.04.2017

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

Pondelok - 
Utorok   - 
Streda   - 
Štvrtok  - Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok   - Veľký piatok - Slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota   - Biela sobota - Veľkonočná vigília
Nedeľa   - Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Sv. omše od 10.04.2017 do 16.04.2017

Pondelok 07:30  za † Antona (Čataj)
Streda 07:30  za nenarod. Samka (V. Grob)
Štvrtok 16:30  za Božiu pomoc a ochranu pre Ľubomíra (V. Grob)
17:30  za †  Anton Peško (Čataj)
Piatok 15:00 Obrady Veľkého piatku (Čataj)
Sobota 19:00  za všetkých ľudí (Čataj)
Nedeľa 09:00  za † rodičov Margitu a Františka a Celestínu a Jozefa (V. Grob)
10:30  za † Anton Srholec (Čataj)

Utorok o 9,00 upratovanie kostola Čataj

Na budúcu nedeľu sa uskutoční tradičná Veľkonočná zbierka