Farské oznamy 19.03.2017

3. pôstna nedeľa

Pondelok - sv, Jozefa, ženícha Panny Márie
Utorok   - 
Streda   - 
Štvrtok  - 
Piatok   - 
Sobota   - Zvestovanie Pána
Nedeľa   - Štvrtá pôstna nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 20.03.2017 do 26.03.2017

Pondelok 17:00 za Božiu pomoc a dôveru pre Máriu (Čataj)
Streda 17:00 za zdravie a Božiu pomoc pre babku a rodinu Baničovú (Čataj)
Štvrtok 07:30 za Božiu pomoc pre ťažko chorú Evku (Čataj)
Piatok 17:00 za † Mária a František Szikhártoví (V. Grob)
Sobota 17:00 za † Terézia Kafúnová (Čataj)
Nedeľa 09:00 za † Mária a Rudolf Čuperkoví (V. Grob)
10:30 za † rodičov Bachratých a Štellárových (Čataj)