Farské oznamy 19.02.2017

Siedma nedeľa v Cezročnom období

Pondelok - 
Utorok  - 
Streda  - Katedra sv. Petra, apoštola
Štvrtok - sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
Piatok  - 
Sobota  - 
Nedeľa  - Ôsma nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše od 20.02.2017 do 26.02.2017

Pondelok - 17:00 za † členov rodiny Ralbovskej a Konečnej (Čataj)
Streda  - 16:00 za † Lýdia a Ľudovít Klenovičoví (V.Grob)
Štvrtok - 07:30 za Božiu pomoc pre vnúčatá (Čataj)
Piatok  - 17:00 za † rodičov Brestičových, dcéru Máriu, zaťa Pavla a vnuka Karola (Čataj)
Sobota  - 17:00 na poďakovanie, zdravie a Božiu pomoc z príležitosti 60 rokov spoločného života manželov Ľudmily a Jozefa Vidovičoví (Čataj)
Nedeľa  - 09:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (V.Grob) 
      10:30 za † Michala (Čataj)